ABA-tech`s ansvarshavende er Koch Johan Jørg og Bernt Tor Will, og har vært engasjert i bransjen ihhv. 30 og 18 år.